Za sestavení této sbírky si James A. Honey zaslouí obrovské podkování. Podobných knih se starými a zapomenutými píbhy z jiního cípu Afriky je toti opravdu jen pár.

V této najdete tyicet tyi jedinených jihoafrických legend. Píbhy se jmény jako Ztracený vzkaz; Opice a housle; Podivné zvíe; Lev, akal a lovk; Tink-Tinkje; Lvice a Ptros; Zrádný Krokodýl; Bloch a Had; Kdy Lev dovedl létat; Kde se vzala Smrt a mnoho dalích.

V dobách dávno ped tím, ne byly jazyky erné Afriky poprvé nahrány nebo zapsány, vyprávly je domorodé amanky, kterým se íkalo Sangoma, a vypravi Umxoxi wendaba, aby uili dti ivotu v divoin, jeho pravidlm a pedávaly poselství dalím generacím.

Tak se sejdte kolem ohn a zatte se do legend, je mohou pinést radost a potení starým i mladým. A pak kdy noc pokroí k ránu, z ohn pestanou vyletovat jiskry a víka ztknou únavou, kdy stíny skomírajícího plamene zataní erem, zavete kníku a slibte, e dalí píbh petete u zítra.